w1280_trim_DSC01606

青森県立浪岡高等学校様の2学年進路講演会でインターンシップ向け報連相講座を行いました(青森県青森市)_w1280_trim_DSC01606

青森県立浪岡高等学校様の2学年進路講演会でインターンシップ向け報連相講座を行いました(青森県青森市)_w1280_trim_DSC01606